ConstructionHandling-liftingVehicles-trucksForestryTurfFarming
Home : Advertisements : Potato-growing equipment : Potatoes storage : T-365 Sortownik do ziemniakówPlace an ad   Enter my account

T-365 Sortownik do ziemniaków

 Back 
Equipment features (Ref. : 4451434053) - 29/09/2015
Title :T-365 Sortownik do ziemniaków
New equipment
Availability :Available
Location :Poland (Łódzkie)
Comments :
S.Z.M. T-365 - Sortownik do ziemniaków

Wydajność: 3 -3,5 t/h
Napęd: Silnik elektryczny o mocy 0,75 KW
Wyposażenie:
- 5 sit o różnej wielkości oczka
- workownik 2-drogowy
Działanie sortownika:
- stół roboczy utwierdzony na 4 egzemplarzach sprężystych
wykonuje ruch posuwisto-zwrotny o skoku około 60 mm.

.......................


S.Z.M. T-365 - Sorting potatoes

Productivity: 3 -3.5 t / h
Drive: Electric motor with a power of 0.75 kW
equipment:
- Five sieves of different mesh size
- 2-way bag
Action Sorter:
- Worktable firmly established on 4 copies of spring
performs reciprocating motion with a stroke of 60 mm.

This advertisement doesn't exist
or has been deleted!
Search through the advertisements of Potatoes storage .

T-365 Sortownik do ziemniaków

T-365 Sortownik do ziemniaków T-365 Sortownik do ziemniaków 
T-365 Sortownik do ziemniaków T-365 Sortownik do ziemniaków T-365 Sortownik do ziemniaków T-365 Sortownik do ziemniaków 
T-365 Sortownik do ziemniaków T-365 Sortownik do ziemniaków 

  • Services

 
 Previous Page |